Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Mở cổng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (19/9/2010-19/9/2020)

(LVH) - Ngày 19/9 tới, Ban Quản lý sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm mở cổng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội (19/9/2010-19/9/2020).

Ngày 19/9/2010, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chính thức khai trương đi vào hoạt động, trong chặng đường 10 năm, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã luôn khẳng định vai trò trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

0

Lễ kỷ niệm sẽ có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Ủy ban dân tộc; Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyên Lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ;…
Trong đó, sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động, gồm: Lễ kỷ 10 năm Mở cổng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Triển lãm ảnh “Hành trình phát triển 10 năm của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”; Tham dự hoạt động của đồng bào các dân tộc phía Bắc tại không gian làng dân tộc Thái; Tham dự hoạt động của đồng bào các dân tộc vùng Trường Sơn -Tây Nguyên tại không gian làng dân tộc Bana; Tham dự Lễ Sen Dolta. Bên cạnh đó, tổ chức Khai trương Khu dịch vụ đón khách tại cổng A.

10 năm là một chặng đường không ngừng nỗ lực phát triển của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Làng luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từng bước trở thành “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc, quyết tâm xây dựng và phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đúng như mục tiêu đề ra, đồng thời sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Hải Yến