Ban Quản lý: Làm việc với Ủy ban TƯMTTQVN chuẩn bị Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020

(LVH)- Chiều 23/9, Ban Quản lý và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi làm việc chuẩn bị cho Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020 diễn ra vào trung tuần tháng 11 tới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Tham gia buổi làm việc, về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào; các ông Nguyễn Túc, Nguyễn Viết Chức Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội và đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Tuyên giáo.  Về phía Ban Quản lý có ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban; ông Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban và Trưởng các đơn vị trực thuộc. 

Ngày 21/9/2020, Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 183/KHPH-MTTW-BVHTTDL về việc Phối hợp tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Buổi làm việc diễn ra tại nhà Công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đơn vị Tổ chức sự kiện báo cáo dự kiên kịch bản của đêm Khai mạc, bố cục sân khấu, các thành viên tham gia buổi làm việc đã có nhiều ý kiến góp ý để có đêm khai mạc ngoài việc đảm bảo yếu tố chính trị còn có tính nghệ thuật cao để mở đầu cho Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”, một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 90 Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), Chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 75 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020).
Tại buổi làm việc hai bên còn thảo luận các nội dung hoạt động, về việc phối hợp tổ chức, những việc cần chuẩn bị cho Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, hấp dẫn, ý nghĩa.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” là sự kiện thường niên của Bộ VHTTDL tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Thông qua sự kiện nhằm tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, kết nối các địa phương, dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Dự kiến Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020 sẽ tổ chức từ ngày 16 đến 23/11/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hải Yến