BQL Làng VHDL các DTVN: Thông báo Công nhận kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-LVHDL ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việcPhê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Làng Văn hóaDu lịch các dân tộc Việt Nam và Quyết định số 360/QĐ-LVHDL ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020,Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành.

Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi và chấm thi phúc khảo vòng 1, Hội đồng thi thông báo danh sách kết quả của 36 thí sinh đạt vòng 1 (có danh sách kèm theo) và thông báo lịch thi vòng 2 như sau:

1. Thời gian dự kiến: các ngày 30/11/2020, 01/12/2020 và 02/12/2020.

2. Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:

3.1. Thí sinh phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định, trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự.

3.2. Thí sinh phải xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện.

* Thông báo công nhận kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2020 xem tại đây.

HĐTT