BQL Làng VHDL các DTVN: Thông báo Lịch thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-LVHDL ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; Quyết định số 360/QĐ-LVHDL ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020; Quyết định số 444/QĐ-LVHDL ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc công nhận danh sách kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2020. Hội đồng thi thông báo lịch thi tuyển viên chức vòng 2 như sau:

1. Thời gian: từ ngày 30/11/2020 đến ngày 01/12/2020

- Sáng: 7h30 - 11h30

- Chiều: 13h30 - 17h30

2. Địa điểm: Nhà Công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây,
Hà Nội.

3. Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 (Có phụ lục kèm theo)

4. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:

- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định, trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự.

- Thí sinh chuẩn bị Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

- Thí sinh không được mang vào phòng thi điện thoại, các loại máy ghi âm, ghi hình, các thiết bị điện tử có chức năng truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện.

* Thông báo Lịch thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 xem tại đây.

HĐTT