Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm việc với Ban Quản lý về công tác năm 2021

(LVH) - Sáng 3/3, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý về nhiệm vụ công tác năm 2021 tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Văn phòng Bộ. Về phía Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban; ông Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban cùng Trưởng, phó, Phụ trách các đơn vị.

Tại buổi làm việc, Quyền Trưởng Ban Trịnh Ngọc Chung đã Báo cáo do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác của Ban Quản lý nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, tổ chức sự kiện sẽ hạn chế tổ chức hoặc điều chỉnh về quy mô thực hiện, khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Mô hình quản lý và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý hiện nay chưa ổn định nên ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý người lao động cũng như các chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với BQL Làng VHDL các DTVN

Quyền Trưởng ban Trịnh Ngọc Chung đã nêu những nhiệm vụ trong tâm của Ban Quản lý trong năm 2021, trong đó: Tổ chức sự kiện Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" 19/4; Tổ chức sự kiện Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" từ 18/11 -23/11; Rà soát, sửa đổi Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác phối hợp huy động cộng đồng các dân tộc về hoạt động hàng ngày và lấy ý kiến xây dựng Quy chế phối hợp liên kết giữa Bộ VHTTDL với UBND các tỉnh trong việc huy động cộng đồng dân tộc về tái hiện hoạt động thường xuyên tại Làng.

Tổ chức Hội nghị kêu gọi, xúc tiến đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của 54 dân tộc (giai đoạn 2) năm 2021; Xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao); Xây dựng đề án phát triển dịch vụ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; phát huy hiệu quả các loại hình dịch vụ đã có; tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan kêu gọi đầu tư, xã hội hóa các loại hình dịch vụ để hoàn thiện hệ thống dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, ưu tiên các dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc thù.

Kiện toàn, tổ chức ổn định hoạt động thường xuyên của 16-18 nhóm nghệ nhân đồng bào dân tộc sinh sống và hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý; Phấn đấu trong năm 2021 đón từ 350.000 đến 450.000 lượt khách tham quan và khách tham gia sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban quản lý kiến nghị lãnh đạo Bộ một số nội dung như: Sớm làm việc với các Bộ, Ban, ngành có liên quan báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ ổn định mô hình của Ban Quản lý, đặc biệt là nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8196/VPCP-TCCV ngày 12/9/2019 và sửa đổi Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban BQL Làng VHDL các DTVN Báo cáo Thứ trưởng tại buổi làm việc

Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư hoàn thiện các công trình, hạng mục công trình còn đang dở dang tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Làm việc với Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định về kinh phí cho đồng bào dân tộc các địa phương được huy động về sinh sống và hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Vụ, Tổng cục đã có nhiều ý kiến trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động tại Làng cũng như những góp ý về công tác cán bộ, tài chính...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam đã chủ động triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thứ trưởng đề nghị Ban Quản lý tiếp thu những ý kiến của lãnh đạo các Vụ, Tổng cục đã nêu trong buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề ra những nhóm công việc đề nghị Ban Quản lý chú trọng thực hiện trong năm 2021, trong đó: Làng phải tập trung nghiên cứu và tranh thủ ý kiến của Bộ Nội Vụ, của UBND thành phố Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ để sớm báo cáo cấp có thẩm quyền khẳng định địa vị pháp lý của Làng sau hơn 20 năm tồn tại và phát triển, theo đó báo cáo với Thủ tướng xin chủ trương dừng việc chuyển giao Làng về Hà Nội, cho phép giữ nguyên trực thuộc Bộ VHTTDL vì bề dày phát triển, về xu thế, mục tiêu định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Đồng thời, Chuẩn bị thật kỹ, tranh thủ ý kiến của Bộ Nội vụ cùng với sự hướng dẫn nghiệp vụ của Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo hướng khắc phục những điểm bất cập nhất là về quyền hạn trong lĩnh vực xử lý đầu tư để đảm bảo sự phát triển hài hòa.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng nhấn mạnh đối với con người, Lãnh đạo Ban Quản lý cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu gương, sâu sát trong công việc, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến. Từ đó, xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức đoàn kết, tận tâm tận lực. Đồng thời lãnh đạo Làng phải nghiên cứu để có quy chế, quy định nên ký cam kết giữa Lãnh đạo Làng với các đơn vị, có nhận xét cán bộ theo tiêu chí định lượng công việc để tạo sự công bằng.

Chú ý nhiều hơn đến Khu các làng dân tộc coi đây là trụ cột trong phát triển Làng, gắn với đó đề xuất cơ chế cho nghệ nhân, xin trợ cấp cho nghệ nhân; Sử dụng, phát huy hiệu quả tối ưu các nguồn đầu tư, trong đó có nguồn nhà nước, rà soát thanh quyết toán các chương trình đã triển khai, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; Cùng với ngành du lịch, văn hóa phát triển sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc, chủ động xây dựng thương hiệu đồng thời mở rộng các hoạt động quảng bá.

Quyền Trưởng ban Trịnh Ngọc Chung cảm ơn những chỉ đạo sâu sát, thực tế của Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các ý kiến của các Vụ, Tổng cục đóng góp tháo gỡ nhiều vấn đề còn khó khăn của Làng. Ban Quản lý sẽ tiếp thu và quyết tâm thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và những ý kiến của các Vụ, Tổng cục.

Đồng thời, qua chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong 12 nhiệm vụ mà Làng đề ra, Quyền Trưởng ban Trịnh Ngọc Chung xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm của Làng trong năm 2021: Thứ nhất, vê mô hình và sửa Quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tọc Việt Nam, đây là nhiệm vụ cốt lõi, sống còn của Làng trong năm 2021; Thứ 2, củng cố hoạt động của đồng bào các dân tộc tại Làng, đây là hoạt động xương sống, trụ cột để đảm bảo Làng đang đi đúng mục tiêu đề ra; Thứ 3, trong đầu tư công trung hạn cho Làng sẽ rà soat lại, chỉ đầu tư xây dựng những hạng mục nào chưa hoàn thiện, có thể hoàn thành trong năm 2021 và đưa vào vận hành khai thác, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả không giàn trải; Thứ 4, đây cũng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là xã hội hóa, tăng cường các dịch vụ phục vụ khách du lịch, từ đó thu hút đơn vị đầu tư tổ chức hoạt động dịch vụ cho khách tham quan, qua đó sẽ tăng thêm nguồn thu cho Làng.


Hải Yến