Thông báo về việc tạm dừng, tiết giảm một số các hoạt động trong khuôn khổ tháng 4

Thực hiện Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/4/2021 của Bộ Trưởng Bộ VHTTDL về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Ngày 28/4/2021, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã có văn bản số 207/LVHDL-VP về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam thông báo tạm dừng các hoạt động như sau:

* Chương trình biểu diễn múa rối cạn “Sắc màu Việt Nam” của nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Múa rối Việt Nam, ngày 01,02/05/2021

* Hoạt động tái hiện Lễ mở kho xin giống của đồng bào dân tộc La Chí, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang ngày 02/5/2021

* Các hoạt động dân ca, dân vũ trong khuôn khổ các hoạt động điểm nhấn từ ngày 01-03/05/2021 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam./.