Ban Quản lý làm việc với Đoàn Công tác UBND huyện A Lưới tại “Ngôi nhà chung”

(LVH) - Ngày 8/7/2022, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã làm việc với Đoàn Công tác UBND huyện A Lưới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc tham quan, học tập mô hình hoạt động của “Làng”.

Tham dự buổi làm việc Đoàn công tác UBND huyện A Lưới gồm 10 thành viên do đồng chí Huỳnh Công Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn. Về phía Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có các đồng chí: Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban; Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban cùng các Trưởng, Phó, Phụ trách các đơn vị thuộc Ban Quản lý.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện A Lưới đã trình các sở ngành liên quan đề xuất xây dựng Làng Văn hóa du lịch các dân tộc A Lưới nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số A Lưới trên cả hai phương diện văn hóa vât thể và văn hóa phi vật thể. Đây là nơi tái hiện các lễ hội truyền thống, tổ chức các sự kiện trọng đại của dân tộc, quê hương, đất nước và mô phỏng không gian sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, bảo tồn lối kiến trúc xây dựng nhà Moong, Roong, Gươl với những hoa văn, họa tiết theo nguyên gốc, hướng tới mục tiêu phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số A Lưới.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban đã trao đổi thẳng thắn và chân thành kinh nghiệm về cơ chế, chính sách, mô hình quản lý, vận hành khai thác dịch vụ phục vụ khách du lịch tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Công Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Huỳnh Công Quảng đã cảm ơn về sự đón tiếp chu đáo của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và trân trọng mời Ban Quản lý trong thời gian tới đến tham quan huyện A Lưới, đồng thời mong muốn hai bên có cơ hội hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, để có thể chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác huyện A Lưới tham quan không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong đó thăm hỏi, động viên nhóm cộng đồng dân tộc Tà Ôi (huyện A Lưới) đang hoạt động thường xuyên tại đây.

Đoàn tham quan không gian văn hóa làng dân tộc Tà Ôi 

Đoàn tham quan không gian văn hóa làng dân tộc Xơ Đăng

Phạm Hương (Ảnh Phạm Trung)