Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Làng VHDL các DTVN

(LVH) - Sáng 14/3, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 tại hội trường nhà Công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Tuấn Linh, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL; Lãnh đạo Ban Quản lý có đ/c Lê Quang Anh, Quyền Trưởng ban; các Phó trưởng ban: Phạm Văn Quyến, Nguyễn Đình Lợi và các đại biểu của các đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2017 do đ/c Lê Quang Anh trình bày. Trong đó, năm 2017, Ban Quản lý đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị, chỉ đạo điều hành đơn vị; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng ; tích cực triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ và các tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị. Cơ quan đoàn kết, dân chủ và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng cơ quan văn hóa, đoàn thể vững mạnh.

Đ/c Lê Quang Anh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017;  Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

Năm 2017, việc vận hành, khai thác Khu các làng dân tộc tiếp tục được quan tâm, đã từng bước ổn định và đi vào chiều sâu, góp phần thu hút khách tham quan, khai thác có hiệu quả hơn không gian văn hóa các dân tộc. Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với các Sở VHTTDL các địa phương tổ chức tốt các hoạt động hàng ngày của đồng bào 11 dân tộc, đã huy động, đón tiếp, tổ chức hoạt động cho 57 lượt cộng đồng dân tộc với gần 923 đồng bào là nghệ nhân, già làng, trưởng bản, đồng bào các dân tộc từ 40 tỉnh/thành đại diện các vùng, miền tham dự 12 sự kiện theo tháng,…lượng khách tham quan đạt khoảng 423.785 lượt (vượt kế hoạch gần 41%).
Đồng thời, Ban Quản lý luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác được giao; sự phối hợp, tạo điều kiện của của các Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương và các chi bộ trực thuộc; Ban Quản lý có năng lực và quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong năm 2017, tập thể Ban Quản lý tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2018 như sau: Công tác tổ chức cán bộ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị; Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể; . Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh biểu dương tinh thần dân chủ, đoàn kết của tập thể Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Hội nghị và các báo cáo đã thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Ngoài các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, những hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên khá sôi nổi và đạt những thành tích nổi bật. Đây sẽ là nguồn động lực quan trọng để trong thời gian tới tập thể Ban Quản lý sẽ luôn phát huy được tinh thần đoàn kết vượt qua khó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Quyến phát động phong trào thi đua năm 2018

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua thực kiện kế hoạch công tác năm 2018. Hưởng ứng phong trào thi đua thực kiện kế hoạch công tác năm 2018 do Ban Chấp hành Công đoàn phát động, đại diện các đơn vị trong toàn Ban đã ký giao kết thi đua, khẳng định quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới

Đ/c Nguyễn Tuấn Linh trao Giấy khen cho hai đ/c đạt danh hiệu "Giỏi việc nước đảm việc nhà" của Công đoàn Bộ VHTTDL

Lãnh đạo Ban và các đơn vị thể hiện sự đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2018

Kết thúc, Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2018 đã được thông qua với sự nhất trí cao của toàn thể đại biểu tham dự.

Hải Yến