Phát động Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

(LVH) - Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động "Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh".

 
Quang cảnh Lễ phát động 

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, ông Hoàng Minh Thái, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã quy định trách nhiệm của Bộ, Ủy ban các nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa thuốc lá vụ của công dân, nghĩa vụ của người hút thuốc lá trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức như: Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; Quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá... 

 

Ông Hoàng Minh Thái, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tại Lễ phát động

Theo đó, với chủ đề "Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh", Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá cho tất cả các đối tượng, trong đó chú trọng các đối tượng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; học sinh, sinh viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành VHTTDL; tất cả các cá nhân là công dân Việt Nam; tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.

 Giải thưởng và cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo phần thưởng cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba và giải tập thể.

- Cơ cấu giải thưởng:

Giải cá nhân: Giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích.

Giải nhất: 8.000.000đ (tám triệu đồng)

Giải nhì: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Giải ba: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Giải khuyến khích cá nhân: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Giải tập thể: Giải thưởng cho các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ người dự thi cao và số lượng bài dự thi đạt giải so với tổng số bài dự thi.

Giải tập thể: 7.000.000đ (bảy triệu đồng).

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, sạch sẽ trên một mặt giấy A4; đánh số trang theo tứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi phải ghi rõ họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

Thời gian nhận bài thi: Từ 25/2/2020 đến 15/4/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện). Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến vào tháng 5/2020. Bài dự thi gửi về Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL (51 Ngô Quyền, Hà Nội).

 

CÂU HỎI

Câu hỏi 1: Nêu những văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Nội dung cơ bản của các văn bản trên. Thực trạng công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị nơi anh/chị làm việc.

Câu hỏi 2: Quảng cáo được hiểu như thế nào? Các phương tiện quảng cáo? Các quy định của pháp luật về cấm quảng cáo thuốc lá. Các hình thức quảng cáo thuốc lá trá hình. Đánh giá về thực trạng vi phạm quảng cáo thuốc lá (Ưu tiên có hình ảnh minh họa).

Câu hỏi 3: Nghĩa vụ của người hút thuốc lá. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Địa điểm được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá. Liên hệ thực tế tại đơn vị nơi anh/chị làm việc.

Câu hỏi 4: Các trường hợp không sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh; các trường hợp sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Đề xuất, kiến nghị việc sử dụng diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Cung cấp các hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu điện ảnh đã được công chiếu, phổ biến, đánh giá về các hình ảnh được cung cấp.

Câu hỏi 5: Đề xuất các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 Phạm Hương