Chương trình hoạt động Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2020

(LVH) - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2020 diễn ra từ ngày 16-23/11 với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Hải Yến