Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LVH) - Sáng 12/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới tham dự hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần và chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong sự kiện Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tham dự Ngày hội có Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Đ/c Lê Khánh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng TƯ Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa -Giáo dục Quốc hội; Đ/c Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, cùng một số địa phương, cộng đồng các dân tộc và cơ quan thông tấn báo chí.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước gửi tới các đại biểu, đồng bào dự Ngày hội và toàn thể đồng bào 54 dân tộc anh em, đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch nước Hồ Chí Minh: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

Đồng thời, Chủ tịch nước khẳng định: Nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam được tạo nên bởi 54 dân tộc anh em đoàn kết, gắn bó với nhau. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ, là một tài sản vô cùng quý giá của dân tộc ta.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại chương trình

Chính sách dân tộc của Đảng đã tạo mọi điều kiện cho sự gìn giữ và phát triển tính khác biệt trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, đồng thời làm cho văn hóa của các dân tộc hòa quyện với nhau tạo thành văn hóa Việt Nam bền vững và tỏa sáng.

Chủ tịch nước nêu rõ sau 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, tinh thần đại đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam tiếp tục được tăng cường và củng cố. Công tác chăm lo, cải thiện về đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm và cải thiện rõ rệt thông qua thực hiện các chính sách ưu tiên, các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo và các dự án, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc anh em, coi văn hóa các dân tộc là một phần không thể tách rời của văn hóa Việt Nam.

Đ/c Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam điều hành Chương trình

Vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước một lần nữa lại được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với yêu cầu: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc."

Chủ tịch nước đánh giá cao những năm qua, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức hàng trăm lễ hội với sự tham gia của hàng nghìn lượt đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần khẳng định sức sống trường tồn của các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và mở ra những triển vọng về phát triển văn hóa, du lịch. Việc tổ chức sự kiện thường niên tại đây tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trong đó Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là điểm hội tụ, lan tỏa truyền thống văn hóa nhân dịp Tết cổ truyền.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có những giải pháp việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo giáo dục, văn hóa, y tế, phúc lợi xã hội để tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.

Khẳng định văn hóa luôn là bước tiến đầu tiên và là chốt chặn sau cùng cho sự tồn vong của mỗi dân tộc, Chủ tịch nước cho rằng việc tổ chức Ngày hội văn hóa hằng năm cần một cách làm sáng tạo để giúp tìm hiểu, bảo tồn và tương tác một cách có chiều sâu những nét văn hóa riêng của từng dân tộc, tạo ra sự giao lưu, sự tương tác làm nổi bật và làm phong phú thêm vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, gìn giữ bản sắc của từng dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đại diện cộng đồng các dân tộc tặng quà Chủ tịch nước

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân tích cực phát huy vai trò vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ, bởi lẽ, thông qua sự kết nối kỳ diệu của văn hóa, chúng ta mới dễ dàng có được sự gần gũi, hiểu biết và yêu thương lẫn nhau, góp phần vun đắp sức mạnh Việt Nam, giá trị Việt Nam cho hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và cộng đồng các dân tộc

Cũng tại Ngày hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết: Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ Quốc” luôn khởi đầu cho khát khao, ước vọng của cộng đồng các dân tộc sinh sống, hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt nam. Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022 sẽ được tổ chức trong hai ngày 12-13/2, với sự tham gia của hơn 200 đồng bào thuộc 24 cộng đồng dân tộc đến từ 15 tỉnh/thành phố đại diện cho các dân tộc, vùng miền trên cả nước; các chương trình Hội xuân, tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống đặc sắc của các dân tộc sẽ diễn ra tại Khu các làng dân tộc.

Đặc biệt, tại Ngày hội Sắc xuân, hưởng ứng lời phát động của Chủ tích nước, chúng ta tổ chức trồng cây thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Đây cũng là sự kiện hết sức ý nghĩa nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, là dịp để tôn vinh, biểu dương, động viên khích lệ những người có nhiều đóng góp và có uy tín trong cộng đồng.

 

Chủ tịch nước tham gia trồng cây thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

Sau khi đánh cồng báo hiệu Ngày hội Xuân, tặng quà đại diện cộng đồng các dân tộc, Chủ tịch nước tham gia trồng cây và tới thăm hỏi chung vui cùng đồng bào tại không gian làng dân tộc Mường, Làng Văn hóa  - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh khác tại Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" diễn ra vào sáng ngày 12/2:

Hải Yến (ảnh H.Yến,T.Huấn)