Công đoàn Ban Quản lý: Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện

(LVH) - Ngày 8/11/2021, tại Nhà Công vụ (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Công đoàn Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

 

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban, tham gia hiến máu nhân đạo

Chung tay cùng cả nước ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid19; Hưởng ứng phát động của Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác phòng, chống dịch bệnh, trước tình hình lượng máu dự trữ trên toàn quốc đang sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19; căn cứ Công văn số 06/CĐLVHĐL-VP ngày 5/10/2021 của Công đoàn Ban Quản lý về việc phát động chương trình hiến máu nhân đạo chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Hiến máu nhân đạo không còn là trách nhiệm bổn phận riêng của một cá nhân cụ thể nào mà rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Chính vì vậy, việc hiến máu tình nguyện là rất cần thiết

Đồng chí Phạm Văn Quyến Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí trong Ban Quản lý tham gia Chương trình hiến máu nhân đạo

Chương trình có sự tham gia của các đồng chí: Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban; Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cùng khoảng gần 100 công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên Ban Quản lý. Nhận thức được ý nghĩa của hoạt động này các đồng chí đã có mặt từ rất sớm để tham gia hưởng ứng chương trình. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh trong chương trình hiến máu nhân đạo đối với công đoàn viên thuộc Ban Quản lý.

 

 

Thúy Nga