Bản đồ Cụm làng III

 Bản đồ Cụm làng III

Cụm làng III: Là không gian văn hóa của 04 dân tộc Chăm, Khmer, Chu Ru và Chơ Ro. Tại đây, tái hiện 02 công trình tâm linh đặc sắc là quần thể chùa Khmer và tháp Chăm. Hiện nay có các dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng và dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận đang sinh sống và hoat động hàng ngày.
 
 

Đặt dịch vụ

Đăng ký để trải nghiệm các dịch vụ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đăng ký dịch vụ (Dự kiến)

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?