VIDEO

Người Gia Rai tái hiện Lễ bỏ mả tại "Ngôi nhà chung"
22/04/2021 11:55

Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 năm 2021, vừa qua ngày 17/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, đồng bào Gia rai ở TP Pleiku tỉnh Gia Lai  đã tái hiện Lễ bỏ mả.

 


Người Gia Rai tái hiện Lễ bỏ mả tại "Ngôi nhà chung"
22/04/2021 11:55

Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 năm 2021, vừa qua ngày 17/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, đồng bào Gia rai ở TP Pleiku tỉnh Gia Lai  đã tái hiện Lễ bỏ mả.

 

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?