VIDEO

Lan tỏa bản sắc trong “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”
19/04/2022 15:07

Từ 16-19/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống, lan tỏa bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.


Lan tỏa bản sắc trong “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”
19/04/2022 15:07

Từ 16-19/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống, lan tỏa bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?