Chương trình hoạt động của cộng đồng dân tộc Co tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, từ 18 - 30/11/2011 

1. Trang trí không gian cư trú, giới thiệu về dân tộc Co (trong suốt thời gian hoạt động)
- Hình ảnh minh họa trưng bày, có lời thuyết minh giới thiệu về dân tộc địa bàn sinh sống, đặc thù phong cảnh và lịch sử văn hóa truyền thống, tín ngưỡng và các lễ hội của dân tộc Co huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
- Bộ gu (treo chính diện ngôi nhà trong lễ hội ăn trâu)
- Một số công cụ sản xuất và sinh hoạt: Gùi (lớn, nhỏ), rổ, rá, gùi, dẹt, lét đựng dụng cụ đi rừng của nam giới: tên, lao, nỏ, rựa.
- Công cụ thờ cúng: kiếm phép và cơi thờ
- Các loại nhạc cụ: Cồng chiêng, trống, đàn brook, sáo ta lia, A map
- Các loại vật liệu: dây mây, sợi lùng, gỗ pút (để khắc gu), lá đót, nến sáp ong…
2. Nội dung các hoạt động hàng ngày:
Biểu diễn cồng chiêng và múa cà đáo: chiêng chào khách, chiêng tiễn khách, chiêng cúng ông thần, đấu chiêng (đối đáp chiêng Co)
- Giới thiệu trang phục lễ hội Co (nam và nữ)
- Hát các làn điệu dân ca Co: a-giới, a-lat, xà ru - xà ría, hát Cà lu, hát ru con.
- Biểu diễn đan lát và khắc vạch gu
3. Tổ chức lễ cúng mừng nhà mới (lễ vật + cúng)
4. Tổ chức lễ hội ngã rạ (lễ vật + cúng)
5. Tổ chức trò chơi: Thi vật, bắn nỏ, ném lao

HH