Chương trình hoạt động của cộng đồng dân tộc Gia Rai từ 15/4 - 2/5/2012

Về tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc Việt Nam và tham gia hoạt động thường xuyên luân phiên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cộng đồng dân tộc Gia Rai đến từ làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Số lượng nghệ nhân, già làng, trưởng bản: 22 người

Trưởng đoàn: Nguyễn Xuân Truyền: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum.

Nội dung hoạt động:

1. Cộng đồng Gia Rai tái hiện lại hình thức trình diễn các hoạt động trong đời sống văn hóa bản địa của dân tộc Gia Rai.

2. Tái hiện không gian văn hóa truyền thống nhà ở, trang phục, trang sức, hoạt động sản xuất, các ngành nghề thủ công truyền thống của đồng bào…

3. Tổ chức các hoạt động văn nghệ dân gian, các trò chơi dân gian của dân tộc.

4. Trình diễn cồng chiêng tại không gian văn hóa cộng đồng dân tộc Gia rai:

+ Trình diễn cồng chiêng với bài: Mừng lễ hội đâm trâu (Tơ ruun jruar).

+  Trình diễn cồng chiêng với bài: Lễ cúng bỏ mả (Pơ thi)

+ Trình diễn cồng chiêng với bài: Mừng nhà rông mới (Hơk h’mô rôông râu).

+  Trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc: Ting ning, Kloong put…

+ Hát giao duyên tình yêu nam nữ (Cho bơ plih a doong doa a dây).

+  Trình diễn đàn đá (chêêng pơ tâu).

+ Trình diễn nghệ thuật đẽo tượng nhà mồ (choh kra) và nghề thủ công truyền thống.

+  Phục dựng Lễ hội: Đâm trâu mừng nhà rông mới.

5. Tái hiện các hoạt động tại khu làng Gia Rai với các nội dung: Ban ngày: Làm mộc (làm chuồng gà, làm kho lúa, sửa sang nhà cửa…), đan lát, dệt vải, canh tác vườn, ô, rẫy, các trò chơi dân gian… Buổi tối: Đi đặt bẫy, đặt đơm; lờ; cắm câu… Ban đêm: Uống rượu cần, kể chuyện cổ tích, trao đổi kinh nghiệm làm ăn sản xuất…

                       HH