Một số hình ảnh tháp Chăm đã hoàn thiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LVH) - Được xây dựng từ năm 2008, cho đến đầu tháng 10/2012, về tổng thể cơ bản, khu đền tháp Chăm với diện tích 4000m2 đã hoàn thiện xong. Đến ngày 23/11/2012 quàn thể tháp Chăm đã được khánh thành và đưa vào hoạt động. Dưới đây là một số hình ảnh về quá trình xây dựng và không gian đặc biệt linh thiêng này của người Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Lối vào tháp Cổng - tháp Gopura (cao hơn 8m)

Một góc tháp Hỏa

Bên trong tháp Cổng - lối vào tháp chính

Tháp cổng nhìn từ tháp chính

Tháp cổng (trái) và tháp hỏa (phải). Phần sân lễ hội đã hoàn thiện xong

Bậc lên tháp chính đã hoàn thiện

Tháp chính - tháp Kalan - tháp trung tâm, cao hơn 20m

Bức tượng vũ nữ bằng đá sa thạch trang trí trên tháp chính 

Bức tượng bằng sa thạch thần Siva - vị thần người Chăm tôn thờ trang trí trên tháp chính

Phần sân nền của toàn bộ khu đền tháp đã hoàn thiện

 

H.Huyền