Lễ báo hiếu của Đồng bào RagLai 

(LVH) - Khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu nét đặc sắc văn hóa của đồng bào dân tộc RagLai tỉnh Ninh Thuận và giao lưu cùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). 


Thúy Nga (Theo TH Nhân dân)