Làng dân tộc Xơ Đăng

Làng dân tộc Xơ Đăng thuộc cụm Làng II, Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhà rông Xơ Đăng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Làng dân tộc Xơ Đăng được xây dựng theo kiến trúc truyền thống Xơ Đăng ở Kon Tum.
- Diện tích khu vực xây dựng: 2.332m2
- Diện tích công trình xây dựng: 312m2
- Diện tích sàn: 450m2

Nhà ở dân tộc Xơ Đăng, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bao gồm:
- 01 nhà rông: diện tích xây dựng: 54m2
- 02 nhà sàn: tổng diện tích xây dựng: 100m2
- 02 kho lúa: tổng diện tích xây dựng: 12m2
- 02 nhà mồ: tổng diện tích xây dựng: 40m2
- 10 tượng mồ.

TTD