Làng Giẻ Triêng 

Làng Giẻ Triêng thuộc Khu các làng dân tộc II - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhà rông Giẻ Triêng (nhóm Triêng) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng Giẻ Triêng được phục dựng và tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm: 1 nhà rông nhóm Triêng, 1 nhà rông nhóm Giẻ, 02 nhà ở (02 nhà sàn), 2 kho thóc với tổng diện tích khu vực xây dựng 9543m2, diện tích công trình xây dựng: 394m2.
Trong đó, nhà rông nhóm Triêng có diện tích xây dựng: 144m2, nhà rông nhóm Giẻ: 108m2, nhà ở nhóm Triêng và nhà ở nhóm Giẻ mỗi nhà có diện tích 65m2, 02 kho thóc có tổng diện tích 12m2.

Đồng bào Giẻ Triêng tổ chức hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhà Rông là nơi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào, nơi diễn ra các lễ hội, nơi đón tiếp khách quý, nơi già làng phân xử các vụ kiện tụng, nơi trai chưa vợ, gái chưa chồng đến nhà Rông để ngủ thăm, tìm bạn đời.
Nhà sàn là không gian riêng của mỗi gia đình, có hai cầu thang ở hai đầu hồi. Đầu hồi phía trước ngôi nhà là không gian để giã gạo, còn đầu hồi phía sau để củi đun. Phía trong nhà chia thành hai không gian, không gian trong là không gian ngủ còn bên ngoài là bếp lửa và không gian sinh hoạt chung tiếp khách.
Bên cạnh nhà sàn là kho lúa của người Giẻ Triêng có kiến trúc tương tự như nhà ở.

 TTD