Làng dân tộc Chơ Ro

Làng dân tộc Chơ Ro, Khu các làng dân tộc III, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Quy mô:

►Nhà dài - nhà chính: có diện tích: 135m2, là dạng nhà sàn và là ngôi nhà ở có nhiều thế hệ, nhiều gia đình, mỗi gia đình ở một gian. Khu nhà được đặt trong khu đất có diện tích 693m2, xung quanh có hàng rào, trồng xen kẽ là các cây gai. Có 1 cổng chính trước nhà và 1 cổng phụ bên nhà. Xung quanh nhà là sân phơi, phía sau có chuồng trâu bò và nhà kho.

Đồng bào Chơ Ro sinh hoạt tại làng Chơ Ro, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhà chính là nhà dài gồm 9 hàng chân cột kiểu nhà sàn, có 1 gian là hiên nhà. Phía trước nhà có 1 thang gỗ truyền thống, bên cạnh có 1 thang gỗ phục vụ tham quan. Toàn bộ nhà được làm theo kết cấu cột, vì kèo gỗ, cầu phong, li tô bằng tre. Mái lợp 2 lớp lá cọ. Vách nhà bằng phên tre. Nhà có 2 cửa chính và 6 cửa sổ.

... và tái hiện lại những sinh hoạt thường ngày

►Nhà ở: Giống như nhà dài, là dạng nhà sàn, nhưng là ngôi nhà của 1 thế hệ gia đình ở đầu tiên, sau đó, theo thời gian, nhà sẽ được nối dài thêm cho các thế hệ tiếp theo.

►Chuồng trâu: diện tích: 8m2, được xây dựng với hệ kết cấu cột gỗ, vì kèo gỗ, lợp mái lá cọ.

►Nhà kho: diện tích: 8m2, được xây dựng với hệ kết cấu cột, vì kèo gỗ, vách là phên tre, mái lợp 2 lớp lá cọ, nền đất đầm chặt, bó vỉa gạch chỉ, cửa trượt bằng phên tre.

TTD