Làng dân tộc Mạ

Làng dân tộc Mạ - Khu các làng dân tộc II - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Quy mô:
- Diện tích khu vực xây dựng: 4.989m2
- Diện tích công trình xây dựng: 252m2
- Diện tích sàn: 504m2
Bao gồm:
- 03 nhà sàn: tổng diện tích xây dựng: 234m2
- 02 kho lúa: tổng diện tích xây dựng: 18m2

Nhà ở người Mạ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: ĐK

►Nhà ở:
Nhà ở người Mạ là nhà sàn dài. Đây là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình thuộc nhiều thế hệ trong một dòng họ. Trước kia, mỗi nhà dài là nơi cư trú của một nhánh trong dòng tộc.
Trong một nhà dài, số lượng cầu thang bố trí theo số cửa đi, với một cầu thang người ta làm một sàn nhỏ. Tại vị trí cửa đi người ta uốn cong phần mái để thuận tiện cho việc đi lại. Thông thường mỗi hộ gia đình sở hữu hai gian nhà, bếp được đặt ở giữa một gian, trên bếp là một kho thức ăn và vật dụng. Mái nhà lợp bằng mây (một loại lá để lợp - pv).
►Kho lúa: Kho lúa của người Mạ cũng là một nhà sàn, nhỏ, đặt ở sau nhà ở.

TTD