Làng dân tộc Tày

Làng dân tộc Tày - Khu các làng dân tộc I - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc Tày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,93ha, trong đó, diện tích xây dựng là 382,7m2, bao gồm 01 nhà đất và 01 nhà sàn.

Làng dân tộc Tày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 

Người Tày ở nhà sàn, nhà đất, nhà nửa sàn nửa đất. Nhà sàn theo kiểu bốn mái, vật liệu bằng gỗ tốt có ván bưng quanh, lát sàn, lợp gianh. Bộ khung nhà được hình thành trên cơ sở liên kết các vì kèo. Nhà đất theo kiểu hai mái, tường trình đất, trình đất thành từng viên để xếp chồng lên nhau, xây thành tường.

Nhà sàn dân tộc Tày - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhà sàn được tạo dựng với bố trí sinh hoạt như sau: Trên cùng là gác xép, còn gọi là gác tối, là nơi cất giữ các hạt giống, lúa cum, đồ để làm vải và một số đồ dùng khác ít khi dùng đến. Tầng thứ hai là nơi sinh hoạt của các thành viên trong nhà. Tầng dưới cùng là nền đất, nơi nhốt trâu, bò, lợn, gà để nông cụ và cối xay, giã…

TTD