Làng dân tộc Thái

Làng dân tộc Thái thuộc Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Làng dân tộc Thái có diện tích 0,46 ha, trong đó, bao gồm: 01 nhà sàn mái hình mai rùa (diện tích xây dựng 100.5 m2), 01 nhà sàn mái dốc (diện tích 105.69 m2), 01 nhà mồ (diện tích 25,46m2).

Nhà sàn kiểu mái hình mai rùa và nhà sàn kiểu mái dốc tại Làng VHDL các DTVN

Nhà ở: hai nhà sàn của dân tộc Thái tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có tổng diện tích xây dựng 206,19m2, bao gồm nhà sàn của người Thái trắng và nhà sàn của người Thái đen. Về cơ bản, nhà sàn của người Thái trắng và Thái đen là giống nhau, nhưng cũng có một số nét khác biệt về: hình thù của bộ nóc, mặt bằng sinh hoạt, vị trí đặt cầu thang…

Nhà sàn  người Thái đen tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ khung nhà người Thái hình thành trên cơ sở liên kết các vì kèo với hai kiểu vì cơ bản: kiểu vì “thứ kháng” gồm hai cột và một quá giang, tức là cột - quá giang - đòn tay cái hoặc cột - đòn tay cái - quá giang và kiểu vì “khay điêng”, là kiểu vì thứ kháng được mở rộng bằng cách thêm hai cột con ở hai bên và ở hai đầu cột con kết cấu theo nguyên tắc kèo - cột - xà.

Nhà sàn của người Thái đen có mái hình mai rùa, lợp bằng cỏ tranh, đầu đốc có khau cút, xung quanh nhà che vách nứa. Có hai cửa chính ở hai đầu hồi, mặt trước và sau nhà có nhiều cửa sổ. Có hai thang ở đầu hồi.

.

Kiểu nhà sàn người Thái trắng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhà sàn của người Thái trắng: nhà đầu hồi dốc nghiêng, nhà sàn Thái đen: nhà mái vòm, mái hình mai rùa. Nhà của người Thái có nét độc đáo ở “khau cút” với ý nghĩa nhằm để phân biệt địa vị xã hội của chủ nhân ngôi nhà đó trong xã hội. Nhà người Thái hầu như không có các ô phòng riêng cho từng thành viên trong nhà, mà chỉ có sự quy định phần không gian dành cho mọi người

TTD