Làng dân tộc Pà Thẻn

Làng dân tộc Pà Thẻn thuộc Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Làng dân tộc Pà Thẻn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc Pà Thẻn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,36ha, trong đó diện tích xây dựng là 102,9m2, bao gồm 01 nhà đất và 01 bếp.

Làng của người Pà Thẻn thường ở gần khe suối, có khả năng bắc máng về đến nhà.

Nhà ở là nhà nền đất, có diện tích 93m2, ba gian không có chái. Bộ khung với vì kèo ba cột, dùng ngoãm và buộc lạt. Gian hồi bên phải, về phía trước có giường của bố mẹ chủ nhà. Về phía sau là phòng con gái. Gian chính giữa, đằng trước có cửa ra vào. Giáp vách của phòng vợ chồng chủ nhà là giường khách. Gian hồi bên trái, vách hồi có cửa ra vào. Bếp có diện tích 9,9m2. 

TTD