Làng dân tộc Lào

Làng dân tộc Lào - Khu các làng dân tộc I - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc Lào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,31ha, trong đó diện tích xây dựng là 113,28m2, bao gồm 01 nhà sàn và 02 chuồng gia súc.

Làng dân tộc Lào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhà ở dân tộc Lào là nhà sàn, có diện tích xây dựng 98,24m2, mái có hình mai rùa giống như nhà người Thái đen, mái cao, lòng rộng. Nhà sàn lòng rộng, mái nhà thường kéo dài, cao, tạo nên hiên để đặt khung cửi và công cụ làm vải. Cột kèo chạm trổ khá tinh xảo.

02 chuồng gia súc có tổng diện tích xây dựng 15,04m2.

TTD