13:43 |26/06/2013
(LV) - Gần đây, xu hướng gìn giữ và bảo vệ bản sắc văn hoá trở lại với cội nguồn dân tộc đã thực sự được bắt đầu từ truyền thống của các gia đình, dòng họ. Vai trò của gia đình đã được quan tâm nhiều hơn.
00:00 | 30/06/2013
(LV) - Giống như đất nước, quê hương, làng xã có truyền thống lâu đời để lại nhiều giá trị, gia đình cũng giữ lại được cho riêng mình những giá trị quý báu. Đó là tình yêu truyền đời, tình thương sâu sắc, đức tận tụy hi sinh cao cả, lòng vị tha nhân ái, chí tiến thủ làm rạng danh gia đình, quê hương, nòi giống.
30/06/2013 12:00:00 SA
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site