07:26 | 31/03/2020

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thông báo thi tuyển viên chức năm 2020

(LV) - Mới đây, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Bộ VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 111/QĐ/-LVHDL về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020.

Theo kế hoạch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm 40 người, Trong đó, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc ( 29 chỉ tiêu cho 18 vị trí việc làm); Ban Đầu tư và Xây dựng 195 ( 04 chỉ tiêu cho 03 vị trí việc làm); Ban Đầu tư và Xây dựng 307 ( 04 chỉ tiêu cho 04 vị trí việc làm) ; Ban Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật chung (03 chỉ tiêu cho 03 vị trí việc làm).

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

Thi tuyển.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu được giao và biên chế đang sử dụng

1.1. Chỉ tiêu được giao

Số lượng chỉ tiêu được giao năm 2020: 150 chỉ tiêu, trong đó:

- Chỉ tiêu công chức, viên chức: 83 chỉ tiêu;

- Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 67 chỉ tiêu.

1.2. Biên chế đang sử dụng

- Công chức, viên chức: 36 người;

- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 56 người.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020: 40 chỉ tiêu.

3. Điều kiện tuyển dụng

3.1. Điều kiện chung

3.1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm:

3.2.1. Đối với vị trí việc làm là viên chức hành chính ngạch chuyên viên hoặc viên chức chuyên ngành hạng III

3.2.1.1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí việc làm như sau:

a) Ban Quản lý Khu các làng dân tộc

- 01 chuyên viên tổ chức cán bộ; chuyên ngành: Cử nhân các ngành khoa học quản lý, lao động tiền lương, quản lý nguồn nhân lực.

- 01 chuyên viên hành chính quản trị tài sản; chuyên ngành: Cử nhân các ngành khoa học xã hội, kinh tế.

- 01 chuyên viên xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện; chuyên ngành: Cử nhân các chuyên ngành khoa học xã hội, văn hóa, Việt Nam học và tổ chức sự kiện.

- 01 chuyên viên quản trị tổ chức sự kiện; chuyên ngành: Cử nhân các chuyên ngành khoa học xã hội, văn hóa, du lịch và tổ chức sự kiện.

- 01 chuyên viên trưng bày bảo quản, trang trí, thiết kế; chuyên ngành: Cử nhân các chuyên ngành bảo tàng, văn hóa, du lịch.

- 06 chuyên viên nghiên cứu văn hóa dân tộc, hỗ trợ hoạt động đồng bào hàng ngày; chuyên ngành: Cử nhân các chuyên ngành khoa học xã hội, văn hóa, sư phạm, Việt Nam học.

- 01 chuyên viên chuyên quản các công trình kiến trúc; chuyên ngành: Kỹ sư các chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc.

- 01 chuyên viên chuyên quản cảnh quan, môi trường: Kỹ sư các ngành nông, lâm nghiệp, khoa học môi trường.

- 01 chuyên viên chuyên quản hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát nước; chuyên ngành: Kỹ sư các ngành điện, điện dân dụng, cấp thoát nước.

- 01 chuyên viên phát triển kinh doanh dịch vụ; chuyên ngành: Cử nhân các ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh.

- 02 chuyên viên chăm sóc khách hàng; chuyên ngành: Cử nhân các ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh.

- 01 chuyên viên truyền thông, quảng bá; chuyên ngành: Cử nhân các ngành hệ thống thông tin, quản lý, báo chí.

- 03 chuyên viên thu phí tham quan; chuyên ngành: Cử nhân các ngành tài chính, kế toán, tin học.

- 01 trưởng bộ phận thu phí; chuyên ngành: Cử nhân các ngành tài chính, kế toán, tin học.

- 01 trưởng bộ phận tổ chức dịch vụ văn hóa, du lịch; chuyên ngành: Cử nhân các ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh.

- 04 hướng dẫn viên văn hóa hạng III và tương đương; chuyên ngành: Cử nhân các ngành văn hóa, du lịch, ngoại ngữ.

b) Ban Đầu tư và Xây dựng 195

- 01 chuyên viên hành chính kiêm văn thư, tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị - Luật trình độ từ đại học trở lên; có chứng chỉ đào tạo Văn thư lưu trữ; có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong đơn vị chủ đầu tư.

- 01 chuyên viên thực hiện dự án, chuyên ngành Kinh tế xây dựng, trình độ từ đại học trở lên, có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án.

- 01 chuyên viên thực hiện dự án, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, trình độ từ đại học trở lên, có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án.

c) Ban Đầu tư và Xây dựng 307

- 01 kế toán viên; chuyên ngành: Cử nhân kế toán; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu từ 03 năm trở lên; Đã có kinh nghiệm làm việc kế toán đơn vị chủ đầu tư từ 03 năm trở lên.

- 01 chuyên viên hành chính kiêm văn thư; chuyên ngành: Cử nhân kế toán, trung cấp hành chính văn phòng; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu từ 03 năm trở lên; Đã có kinh nghiệm làm việc tại đơn vị chủ đầu tư từ 03 năm trở lên.

- 01 chuyên viên kỹ thuật; chuyên ngành: Kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu từ 03 năm trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát từ 03 năm trở lên; Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án.

- 01 chuyên viên Kế hoạch - Tổng hợp; chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; Có chứng chỉ bồi dưỡng tư vấn giám sát; Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

d) Ban Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật chung

- 01 Giám đốc Ban Quản lý dự án; chuyên ngành: Kỹ sư các chuyên ngành giao thông, xây dựng, điện, nước.

- 01 Trưởng phòng Kế toán; chuyên ngành: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán.

- 01 Trưởng phòng Kỹ thuật; chuyên ngành: Kỹ sư chuyên ngành giao thông, xây dựng, điện, nước.

3.2.1.2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh theo vị trí được tuyển dụng (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện các yêu cầu về tiêu chuẩn chứng chỉ trên trong thời gian tập sự).

3.2.1.3. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận đối với người dự tuyển viên chức đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

3.2.1.4. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (tương đương trình độ B).

3.2.2. Đối với vị trí việc làm là viên chức hành chính ngạch cán sự

3.2.2.1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

a) Ban Đầu tư và Xây dựng 195: 01 cán sự thực hiện dự án, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật hạ tầng, trình độ từ cao đẳng trở lên, 05 năm kinh nghiệm với trình độ cao đẳng trong lĩnh vực quản lý dự án.

b) Ban Quản lý Khu các làng dân tộc: 01 nhân viên y tế, chuyên ngành: cao đẳng ngành y đa khoa.

3.2.2.2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch cán sự (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện các yêu cầu về tiêu chuẩn chứng chỉ trên trong thời gian tập sự).

3.2.2.3. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

3.2.2.4. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”.

3.2.3. Đối với vị trí việc làm là viên chức hành chính ngạch nhân viên:

3.2.3.1. Có bằng tốt nghiệp trung cấp với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm;

Ban Quản lý Khu các làng dân tộc: 01 thủ quỹ; chuyên ngành: Trung cấp các ngành liên quan.

3.2.3.2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến các công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu.

4. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

4.1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu đính kèm) theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

4.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

4.3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, địa chỉ: số 01 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện trên giấy gồm 03 phần

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự thi không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 này.

- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.2. Hình thức thi

a) Phương án 1

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 180 phút.

b) Phương án 2

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 30 phút.

3. Điều kiện miễn thi một số môn

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

3.1. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

3.2. Miễn thi môn tin học văn phòng (vòng 1) trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Cách tính điểm

- Vòng 1: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại mục 1 Phần III, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Vòng 2: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50/100 điểm trở lên.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50/100 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức báo cáo Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để quyết định người trúng tuyển.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

d) Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Bảo lưu kết quả

Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian: Dự kiến Quý II/2020 - Quý III/2020.

2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: trụ sở Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

VI. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

* Chi tiết liên hệ: Bà Hoàng Thanh Lan - Ban Tổ chức cán bộ: ĐT 024-39745288/118. Di động: 093 2696999; Bà Hồng Anh : 0983688790. Địa chỉ: số 1, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi tiết xem tại đây.

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site