03:10 |16/06/2012
(LV) - Thành Nhà Hồ trở thành Di sản Văn hóa Thế giới, một lần nữa đã khẳng định vị thế chính trị, văn hóa của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Đồng thời, điều này cũng minh chứng rằng, trên đất nước ta đã và đang bảo tồn rất nhiều di sản quý báu của nhân loại.
03:44 | 15/06/2012
(LV) - Trải qua nhiều thập kỷ, các nhà xã hội học đã đưa ra những ý kiến đánh giá khác nhau về mặt tích cực và sai lầm của triều Hồ đối với dân tộc ta ở cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV. Tất cả những ý kiến ấy dù khác nhau cũng đều là những nhận định có ý nghĩa biện chứng để phân tích thực trạng bối cảnh xã hội lúc bấy giờ.
15/06/2012 3:44:00 SA
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site