03:10 |16/06/2012
(LV) - Thành Nhà Hồ trở thành Di sản Văn hóa Thế giới, một lần nữa đã khẳng định vị thế chính trị, văn hóa của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Đồng thời, điều này cũng minh chứng rằng, trên đất nước ta đã và đang bảo tồn rất nhiều di sản quý báu của nhân loại.
03:44 | 15/06/2012
(LV) - Trải qua nhiều thập kỷ, các nhà xã hội học đã đưa ra những ý kiến đánh giá khác nhau về mặt tích cực và sai lầm của triều Hồ đối với dân tộc ta ở cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV. Tất cả những ý kiến ấy dù khác nhau cũng đều là những nhận định có ý nghĩa biện chứng để phân tích thực trạng bối cảnh xã hội lúc bấy giờ.
15/06/2012 3:44:00 SA
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site