23:40 | 12/08/2017

Tuyên dương người có uy tín vùng dân tộc thiểu số toàn quốc

(LV) - “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017" sẽ được tổ chức vào quý IV/2017, tại Thủ đô Hà Nội.

>>> Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý tổ chức "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017". Tham dự lễ tuyên dương gồm các đại biểu là người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân người dân tộc thiểu số do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố chọn cử.

Lễ tuyên dương nhằm ghi nhận vị trí, vai trò và công lao đóng góp của người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục động viên, cổ vũ, phát huy vai trò của họ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đồng thời, khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu và rộng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các bộ, ngành liên quan phân bổ số lượng đại biểu; hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vùng dân tộc thiểu số, các bộ, ngành chọn cử đại biểu đảm bảo cơ cấu, thành phần và chất lượng.

Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và một số địa phương xây dựng phóng sự về hoạt động của người uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để biên tập tuyên truyền trước, trong và sau lễ tuyên dương.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức tuyên truyền mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của lễ tuyên dương trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ tuyên dương; tuyên truyền, biểu dương các tấm gương điển hình của người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số.

                                                                                                                                                                      Lan Anh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Di sản văn hóa đại đoàn kết/ "Ngôi nhà chung" tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Một thiết chế văn hóa lớn tại thủ đô Hà Nội/ Mùa về qua những sắc hoa tại "Ngôi nha chung".
Tiếp bước niềm tin và sức mạnh Cách mạng tháng Tám/ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về " Không có gì quý hơn độc lập tự do" với thời kỳ hội nhập quốc tế/ Những vấn đề về văn hóa và phát triển theo Di chúc Bác Hồ
Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La/Giải mã ché thiêng của người Ê Đê
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site