11:09 | 19/06/2014

Kiến nghị đưa Lễ kỷ niệm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du vào danh mục Lễ kỷ niệm cấp quốc gia

(LV) - Đoàn đại biểu quốc hội và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Bộ VHTTDL tham mưu Ban Bí Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương đưa nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 250 năm Ngày sinh và vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thể giới vào danh mục Lễ kỷ niệm cấp quốc gia năm 2015.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh với Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh diễn ra chiều ngày 18/6 tại Hà Nội.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quan tâm, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An trong việc vận động UNESCO sớm công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; đồng thời ưu tiên bố trí tăng nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm để phục vụ chống xuống cấp di tích, khôi phục các di sản văn hóa vật thể trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MU

Báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh tại buổi làm việc cho thấy, thời gian vừa qua, công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống di tích trên địa bàn được quan tâm trùng tu, tôn tạo và từng bước phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa phi vật thể (lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian) được nghiên cứu bảo tồn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò là phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực đến việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 266.619/352.761 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 75%; 502/2050 làng văn hóa, đạt tỷ lệ 24%; 876 Khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 40,2%.

Về hoạt động du lịch: Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước được tăng cường; nhiều tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh được xây dựng. Một số dự án phát triển du lịch, dịch vụ được kêu gọi thu hút đầu tư…

Về hoạt động thể thao: Quy mô, chất lượng phong trào thể thao quần chúng ngày càng được nâng cao. Tháng 5/2014, tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VII và đang tích cực chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Thể thao thành tích cao có bước phát triển mới, một số môn đã đạt trình độ khu vực và Châu Á, như karatedo, đua thuyền, điền kinh…

Tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và quy hoạch các khu văn hóa, du lịch trọng điểm; đồng thời phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; lập hồ sơ đề nghị Bộ VHTTDL xếp hạng 03 di tích quốc gia…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cần tham mưu cho UBND tỉnh quán triệt và thực hiện tốt 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp của Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kịch bản và lựa chọn địa điểm để tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới. Bên cạnh đó, giao các đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp và hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các hoạt động, vận động UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm 2014; hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao, du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và quy hoạch các khu văn hóa, du lịch trọng điểm…

Song Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site