08:19 |11/08/2015
(LV) - Văn hóa làng là yếu tố quan trọng tạo nên căn cốt người Việt. Văn hóa làng có nhiều điều hay trong đó tính đoàn kết tương thân tương ái, trọng tình là thứ dễ nhận thấy. Thế nhưng văn hóa làng cũng tạo cho chúng ta nhiều tính cách “bị điểm trừ” rất đặc trưng…
08:19 | 08/09/2015
(LV) - Xét ở một góc độ, mạng xã hội có tác dụng như một công cụ truyền thông mạnh mẽ, một loại “quyền lực mới” có sức lan tỏa không giới hạn… Tuy nhiên, làm sao để “con dao hai lưỡi” này chỉ còn một lưỡi tích cực và sắc bén thì chỉ có sự hiểu biết, văn minh, văn hóa lành mạnh của những người dùng FB mới có thể trả lời!
08/09/2015 8:19:00 SA
15:45 | 22/08/2015
(LV) - Trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, Ngành Văn hóa đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
22/08/2015 3:45:00 CH
08:19 | 18/08/2015
(LV) - Cảm xúc thật của những nghệ sĩ khi cất lên những bài ca đi cùng năm tháng hài hòa vào dàn nhạc làm người xem sống dậy những xúc cảm thiêng liêng.
18/08/2015 8:19:00 SA
17:23 | 30/07/2015
(LV) - Việt Nam có thị trường mỹ thuật, nhưng là tự phát. Giờ muốn xây dựng thị trường mỹ thuật, nhưng phải xây như thế nào? Câu hỏi đặt ra trong Hội thảo “Giải pháp phát triển thị trường mỹ thuật Việt Nam trong bối cảnh kinh tế xã hội đương đại” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức diễn ra ngày 30/7/2015 tại Hà Nội.
30/07/2015 5:23:09 CH
23:20 | 27/07/2015
(LV) - Ngày 27/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã họp rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững đất nước.
27/07/2015 11:20:00 CH
08:19 | 21/07/2015
(LV) - Để tổ chức một phố đi bộ, một chợ đêm rất cần có sự đầu tư về văn hóa. Chợ văn hóa khác chợ dân sinh nhiều lắm, nhất là chợ du lịch thì phải là thứ văn hóa chọn lọc hơn, tiêu biểu hơn cho một đô thị, một quốc gia. Chúng tôi nghĩ con đường này còn xa lắm…
21/07/2015 8:19:00 SA
08:19 | 14/07/2015
(LV) - Giới trẻ Việt Nam có xu hướng bắt chước cái mới, lạ trên thế giới nhưng họ lại chủ yếu tiếp cận với các sản phẩm lưu hành tự do mà không tìm hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa sâu xa của những luồng thông tin mới này.
14/07/2015 8:19:00 SA
08:19 | 07/07/2015
(LV) - Danh hiệu là thứ gắn trước tên người để người ta nhận biết được ai đó có đóng góp như thế nào và bao nhiêu cho xã hội. Ở nhiều nơi trên thế giới này, người ta cũng thích danh hiệu vì đó là sự minh chứng cho những cống hiến cho xã hội. Song người ta khác Việt Nam ở chỗ sử dụng danh hiệu đó rất cẩn trọng, hiệu quả…
07/07/2015 8:19:00 SA
08:19 | 30/06/2015
(LV) - Nếu không được trao truyền giữa các thế hệ, di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ lâm vào tình trạng phải “bảo vệ khẩn cấp”. Vì vậy rất cần có chính sách ưu đãi đối với nghệ nhân, nhất là những nghệ nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập thấp, mắc bệnh hiểm nghèo…
30/06/2015 8:19:00 SA
08:19 | 23/06/2015
(LV) - Cha mẹ như tấm gương để trẻ “soi” vào trong suốt quá trình phát triển và hình thành nhân cách. Những cách cư xử thiếu trách nhiệm, những cái “chép miệng” của bậc làm cha mẹ đôi khi là “liều thuốc độc” ngấm dần, hủy hoại ngay chính con cái họ…
23/06/2015 8:19:00 SA
 
Xem theo ngày
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site