17:31 | 07/12/2015

Phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

(LV) - Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã khai mạc trọng thể sáng 07/12 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.800 đại biểu chính thức.

>>> Tôn vinh những bông hoa đẹp của đất nước 

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Tới dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Đại hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: PK

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chào mừng 1.800 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang được đại hội thi đua yêu nước các cấp tôn vinh, lựa chọn và đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao, đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại hội lần này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao. Các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu.

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện, nguồn nhân lực và khoa học công nghệ có bước phát triển; đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt kết quả quan trọng, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được cải thiện. Sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được kết quả tích cực; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; cải cách hành chính có bước tiến bộ; quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trình bày tại Đại hội khẳng định, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong lĩnh vực kinh tế, thi đua đã góp phần tích cực vào giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội đã thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân. Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp và đối ngoại đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã góp phần quan trọng vào tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, được người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, tạo bước chuyển biến trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương…

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những bài học kinh nghiệm lớn để công tác thi đua khen thưởng thật sự có hiệu quả hơn nữa. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng phải thường xuyên được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phải kiên trì và thực hiện tốt phương châm “cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua, khen thưởng”; Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua phải có chủ đề, nội dung tiêu chí cụ thể, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị.

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ thành phố Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ thành phố Hà Nội.

Trước đó, chiều ngày 06/12, trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Chương trình biểu dương, tôn vinh các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: thành phố Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Bình Định, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hậu Giang, Long An, Lào Cai và Lai Châu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng 14 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Bằng khen của Chính phủ tặng 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Song Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Văn hóa đọc khởi sắc nhờ vận động xã hội/ Phôi pha văn hóa" cái đình"
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site